Кандидатствай по телефона:
Кандидатствали до момента
26268

ЗА НАС

Дружеството е учредено през декември 1999г. През септември 2009г. дружеството е регистрирано като небанкова финансова институция. Предметът на дейност на дружеството е предоставяне на парични заеми на физически лица, ипотечно кредитиране на физически и юридически лица,кредитни линии на юридически лица, лизинг на стоки, отдаване под наем на активи.

Дружеството оперира на територията на страната като обслужва граждани и фирми в офисите ни в областите - Шумен, Русе, Стара Загора, Кърджали, Разград, Добрич, Велико Търново , Търговище, Сливен, Ямбол като предстои разкриване на офиси в други областни градове.

Дружеството вижда своята мисия в осигуряване на малки по размер кредити за покриване нуждите на своите клиенти и ипотечно кредитиране.

Нашата основна цел е да осигурява пари на време при облекчени финансови условия. Гарантираме опростена процедура, бързина на обслужването, отпадане на лихва при предсрочно погасяване, възможност за плащане на няколко вноски с отпадане на лихви, няма такси, комисионни и наказателни лихви.

Седалище и адрес на управление - гр.Шумен, ул.Лайош Кошут №1

гр. Шумен, ул. Лайош Кошут №1

Общи условия Защита на личните данни

Създаден © 2010 - 2021 ИНВЕСТ ООД.     Всички права са запазени     Програми и дизайн от НЕПТУН 92

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласен/а съм ИНВЕСТ ООД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с кандидатстването ми за потребителски кредит.

Запознат/а съм с:

1. Целта и средствата на обработка на личните данни: за извършване на контакт с мен с оглед кандидатстването ми за потребителски кредит, за вътрешни анализи и изграждане на система за оценка и управление на риска, за маркетингово предлагане на продукти и услуги от страна на ИНВЕСТ ООД, на който и да е адрес за комуникация - телефони или обикновена/ електронна поща, евентуално по други канали, гарантиращи сигурност при пренасянето на данни, текстова, звукова и картинна информация, за изпращане на автоматизирани кратки съобщения SMS, така и за маркетингови цели, за извършване на пазарни проучвания, отчитане на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставените услуги и провежданата от ИНВЕСТ ООД дейност, включително в случай, че между нас не бъде сключен Договор за потребителски кредит или вече има приключен кредит.

2. Доброволният характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им: Личните данни предоставям доброволно с оглед възникването и развитието на договорни отношения между ИНВЕСТ ООД и мен, като евентуалният ми отказ да предоставя лични данни би означавал отказ от моя страна да встъпя в договорни отношения с ИНВЕСТ ООД.

3. Срокът за съхраняване на личните ми данни: съгласявам се срокът за обработката и съхраняването на личните ми данни да бъде за период от 5 (пет) години от тяхното предоставяне на ИНВЕСТ ООД, като приемам, че в този срок ще се постигне целта на обработката на личните данни. В случай, че възникне отношение на задлъжнялост към ИНВЕСТ ООД, съгласието ми е в сила до погасяване на дълга към ИНВЕСТ ООД и за следващите 5 (пет) години след неговото приключване, като приемам, че в този срок ще се постигне целта на обработката на личните данни. Съгласието ми с обработката на личните данни не може да бъде оттеглено. Осъзнавам, че не съм задължен да предоставям на ИНВЕСТ ООД каквито и да било данни за себе си, имам право да откажа предоставянето на тези данни и в случай, че предоставя каквито и да било данни, правя това напълно доброволно.

С настоящото декларирам съгласие за обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм