Кандидатствай по телефона:
Кандидатствали до момента
26268

ИПОТЕЧНО КРЕДИТИРАНЕ

Ако имате нужда от повече пари и потребителския заем не удовлетворява нуждите ви, може да се обърнете към нас за ипотечно кредитиране.

Какво ви трябва ?

Имот – къща или апартамент, които са ваша собственост, може да ги ипотекирате при нас.

Ние няма да желаем документи за доказване на вашите доходи или реално получавана работна заплата.

Ние няма да се интересуваме от вашето кредитно досие.

Ще ви предложим ипотечен заем при най – добри условия – лихвен процент между 2% и 4%. След като сте одобрени за отпускането на ипотечен заем, ваше право е да си изберете начините за погасяване, а именно:

• месечна вноска, която е лихва по изтегления от вас заем и по всяко време може да погасявате част от главницата

• месечна вноска, която е сбор от лихва и главница по заема

Начини на плащане:

1. плащане на вноска, според избрания от вас погасителен план

2. плащане на две и повече вноски с отпадане на лихви

3. изплащане на заема с отпадане на лихви

4. изплащане на заема без наказателна лихви

гр. Шумен, ул. Лайош Кошут №1

Общи условия Защита на личните данни

Създаден © 2010 - 2021 ИНВЕСТ ООД.     Всички права са запазени     Програми и дизайн от НЕПТУН 92

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласен/а съм ИНВЕСТ ООД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с кандидатстването ми за потребителски кредит.

Запознат/а съм с:

1. Целта и средствата на обработка на личните данни: за извършване на контакт с мен с оглед кандидатстването ми за потребителски кредит, за вътрешни анализи и изграждане на система за оценка и управление на риска, за маркетингово предлагане на продукти и услуги от страна на ИНВЕСТ ООД, на който и да е адрес за комуникация - телефони или обикновена/ електронна поща, евентуално по други канали, гарантиращи сигурност при пренасянето на данни, текстова, звукова и картинна информация, за изпращане на автоматизирани кратки съобщения SMS, така и за маркетингови цели, за извършване на пазарни проучвания, отчитане на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставените услуги и провежданата от ИНВЕСТ ООД дейност, включително в случай, че между нас не бъде сключен Договор за потребителски кредит или вече има приключен кредит.

2. Доброволният характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им: Личните данни предоставям доброволно с оглед възникването и развитието на договорни отношения между ИНВЕСТ ООД и мен, като евентуалният ми отказ да предоставя лични данни би означавал отказ от моя страна да встъпя в договорни отношения с ИНВЕСТ ООД.

3. Срокът за съхраняване на личните ми данни: съгласявам се срокът за обработката и съхраняването на личните ми данни да бъде за период от 5 (пет) години от тяхното предоставяне на ИНВЕСТ ООД, като приемам, че в този срок ще се постигне целта на обработката на личните данни. В случай, че възникне отношение на задлъжнялост към ИНВЕСТ ООД, съгласието ми е в сила до погасяване на дълга към ИНВЕСТ ООД и за следващите 5 (пет) години след неговото приключване, като приемам, че в този срок ще се постигне целта на обработката на личните данни. Съгласието ми с обработката на личните данни не може да бъде оттеглено. Осъзнавам, че не съм задължен да предоставям на ИНВЕСТ ООД каквито и да било данни за себе си, имам право да откажа предоставянето на тези данни и в случай, че предоставя каквито и да било данни, правя това напълно доброволно.

С настоящото декларирам съгласие за обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм