Кандидатствай по телефона:
Кандидатствали до момента
26268

НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ЗА КРЕДИТ


ПОПЪЛНИ ФОРМАТА И

ОЧАКВАЙ ОБАЖДАНЕ

КРЕДИТИ ДО 5000 ЛВ

ЗА СРОК ОТ 3 ДО 60 МЕСЕЦАГарантираме опростена процедура.

Без доказване на дохода.

Одобрение до 15 минути.

Отпадане на оскъпяване при предварително погасяване. Дължат се лихви само за срока през който е ползван кредита.

Възможност за плащане на няколко вноски с отпадане на лихва.

Без такси, комисионни и наказателни лихви.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ

ПОПЪЛНИ ФОРМАТА

Остави име и телефон.

ОЧАКВАЙ ОБАЖДАНЕ

Ще получиш информация за условията на кредита, ако те те устройват, ела в най-близкия за теб офис.

ПОДПИШИ ДОГОВОР

Подай своите лични данни и подпиши договор.

ПОЛУЧАВАШ ЖЕЛАНАТА СУМА

Веднага след подписване на договора получаваш парите на место.

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ

Бързи заеми в Шумен и областта

Кандидатствайте за кредит на ул.Лайош Кошут №1.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 054/ 800-552

Бързи заеми в Разград и областта

Кандидатствайте за кредит на ул. Иван Вазов №14 ет.1 ап.1.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 084/ 661-618

Бързи заеми в Търговище и областта

Кандидатствайте за кредит на ул. Братя Миладинови №16.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 0601/ 65-204

Бързи заеми в Велико Търново и областта

Кандидатствайте за кредит на ул. Вела Пискова №3А.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 062/ 600-175

Бързи заеми в Русе и областта

Кандидатствайте за кредит на ул. Борисова №69.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 082/ 823-091

Бързи заеми в Тутракан

Кандидатствайте за кредит на ул. Трансмариска №51.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 082/ 823-091

Бързи заеми в Добрич и областта

Кандидатствайте за кредит на бул. 25-ти септември №11 вх. А ет. 2.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 058/ 827-878

Бързи заеми в Дулово

Кандидатствайте за кредит на ул. Ангел Кънчев
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 058/ 827-878

Бързи заеми в Тервел

Кандидатствайте за кредит на ул. Хан Аспарух
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 058/ 827-878

Бързи заеми в Сливен и областта

Кандидатствайте за кредит на бул. Хаджи Димитър №13.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 044/ 638-003

Бързи заеми в Нова Загора

Кандидатствайте за кредит на пл. Търговски.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 044/ 638-003

Бързи заеми в Ямбол и областта

Кандидатствайте за кредит на ул. Черни Дрин №15.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 046/ 666-547

Бързи заеми в Елхово

Кандидатствайте за кредит на ул. Александър Стамболийски №58.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 046/ 666-547

Бързи заеми в Кърджали и областта

Кандидатствайте за кредит на бул. България №68.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 0361/ 67-682

Бързи заеми в Стара Загора и областта

Кандидатствайте за кредит на бул. Цар Симеон Велики №120.
Работно време на Клиентски отдел: всеки делничен ден от 09:00 до 18:00 ч.
Телефон: 042/ 603-150

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Веднага след подписване на договора в брой в съответния офис.

Не. Кандидатстването е напълно безплатно.

Не. Всички условия са ясно описани в Общите условия и договорите.

Да. Например при плащане на 3 вноски се взима лихва само за първата. Двете вноски отпадат от главницата и намаляват размера на задължението.

Плащате единствено и само лихва за последния месец през който е ползван кредита.

Не. Плащате само за периода през който сте ползвали кредита.

Да. Предлагаме възможност за рефинансиране. Ако плащаш редовно стария си кредит, можеш да получиш нов, преди да е изтекъл срока му.

Някой от полетата
са некоректно попълнени

Не използвайте кавички и апострофи!
гр. Шумен, ул. Лайош Кошут №1

Общи условия Защита на личните данни

Създаден © 2010 - 2022 ИНВЕСТ ООД.     Всички права са запазени     Програми и дизайн от НЕПТУН 92

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Съгласен/а съм ИНВЕСТ ООД да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, които предоставям във връзка с кандидатстването ми за потребителски кредит.

Запознат/а съм с:

1. Целта и средствата на обработка на личните данни: за извършване на контакт с мен с оглед кандидатстването ми за потребителски кредит, за вътрешни анализи и изграждане на система за оценка и управление на риска, за маркетингово предлагане на продукти и услуги от страна на ИНВЕСТ ООД, на който и да е адрес за комуникация - телефони или обикновена/ електронна поща, евентуално по други канали, гарантиращи сигурност при пренасянето на данни, текстова, звукова и картинна информация, за изпращане на автоматизирани кратки съобщения SMS, така и за маркетингови цели, за извършване на пазарни проучвания, отчитане на степента на удовлетвореност на клиентите от качеството на предоставените услуги и провежданата от ИНВЕСТ ООД дейност, включително в случай, че между нас не бъде сключен Договор за потребителски кредит или вече има приключен кредит.

2. Доброволният характер на предоставянето на данните и последиците от отказа за предоставянето им: Личните данни предоставям доброволно с оглед възникването и развитието на договорни отношения между ИНВЕСТ ООД и мен, като евентуалният ми отказ да предоставя лични данни би означавал отказ от моя страна да встъпя в договорни отношения с ИНВЕСТ ООД.

3. Срокът за съхраняване на личните ми данни: съгласявам се срокът за обработката и съхраняването на личните ми данни да бъде за период от 5 (пет) години от тяхното предоставяне на ИНВЕСТ ООД, като приемам, че в този срок ще се постигне целта на обработката на личните данни. В случай, че възникне отношение на задлъжнялост към ИНВЕСТ ООД, съгласието ми е в сила до погасяване на дълга към ИНВЕСТ ООД и за следващите 5 (пет) години след неговото приключване, като приемам, че в този срок ще се постигне целта на обработката на личните данни. Съгласието ми с обработката на личните данни не може да бъде оттеглено. Осъзнавам, че не съм задължен да предоставям на ИНВЕСТ ООД каквито и да било данни за себе си, имам право да откажа предоставянето на тези данни и в случай, че предоставя каквито и да било данни, правя това напълно доброволно.

С настоящото декларирам съгласие за обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Научи повече Съгласен съм